რეგისტრაცია

გაეცანით ქვემოთ მოცემულ ინფორმაციას და მონიშვნით დაადასტურეთ თანხმობა კონკურსში მონაწილეობის პირობებზე!

  • ვარ სრულწლოვანი (18 წლის და მეტი) საქართველოს მოქალაქე
  • არ ვარ საჯარო მოხელე ან ს.ს.ი.პ. „აწარმოე საქართველოში“ სააგენტოს თანამშრომელი ან ოჯახის წევრი
  • ამჟამად არ გამაჩნია მიმდინარე ვადაგადაცილებული საგადასახადო ვალდებულება სახელმწიფოს წინაშე
  • ბიზნეს გეგმების კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში მზად ვარ დავრეგისტრირდე გადასახადების გადამხდელ ფიზიკურ პირად (მიკრო მეწარმე, მცირე მეწარმე, ფიქსირებული გადასახადის გადამხდელი ან ინდ. მეწარმე)
    შენიშვნა: აღნიშნული არ ვრცელდება მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის პროგამის ფარგლებში წინა წლებში დაფინანსებულ ბენეფიციარებზე
  • ბიზნეს გეგმის კონკურსში წარმოდგენილი იდეის განხორცილება არ გულისხმობს საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალულ საქმიანობას
  • ბიზნეს გეგმების კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში, თანადაფინანსების თანხის მიღებამდე მომიწევს/მოგვიწევს, ბიზნეს გეგმით გათვალისწინებული საკუთარი ფულადი თანამონაწილეობით მიზნობრივი (ბიზნეს გეგმის ბიუჯეტით გათვალისწინებული) ხარჯის გაწევა, ბიზნესის განსახორციელებლად
  • ბიზნეს გეგმის ონლაინ შევსებული განაცხადის გადაგზავნის (ღილაკი "გადაგზავნა") შემთხვევაში, დოკუმენტში ცვლილება ვერ განხორციელდება*
*ბიზნეს გეგმის გაგზავნამდე დარწმუნდით, რომ შეტანილი გაქვთ თქვენთვის სასურველი ყველა ინფორმაცია. ონლაინ პროგრამიდან ბიზნეს გეგმის გადაგზავნა შესაძლებელია მხოლოდ ერთხელ